Can you say: USELESS SUPER POWER TIME? (By TheMrOshawottGuy MaleSilver MedalBronze TrophySuper Star 2 years ago)

image
TheMrOshawottGuy says Yikes!

Votes by gender

Guys
53 votes
69.8%
30.2%
Girls
35 votes
40%
60%
Unknowns
356 votes
74.44%
25.56%

Votes by country map view

United States
294 votes
71%
29%
United Kingdom
32 votes
81%
19%
Australia
30 votes
63%
37%
Canada
17 votes
76%
24%
Netherlands
8 votes
88%
12
Germany
7 votes
71%
29%
Ireland
5 votes
80%
20%
Unknown
5 votes
80%
20%
New Zealand
4 votes
50%
50%
Singapore
3 votes
67%
33%
Austria
3 votes
67%
33%
France
2 votes
100%
South Africa
2 votes
100%
Sweden
2 votes
100%
Bahamas
2 votes
100%
Denmark
2 votes
100%
Israel
2 votes
100%
Guernsey
1 vote
100%
Barbados
1 vote
100%
Philippines
1 vote
100%
Croatia
1 vote
100%
Cambodia
1 vote
100%
Indonesia
1 vote
100%
Mexico
1 vote
100%
China
1 vote
100%
Azerbaijan
1 vote
100%
United Arab Emirates
1 vote
100%
Iran, Islamic Republic of
1 vote
100%
Jersey
1 vote
100%
Estonia
1 vote
100%
Czech Republic
1 vote
100%
Belgium
1 vote
100%
Dominican Republic
1 vote
100%
Brazil
1 vote
100%
Macedonia
1 vote
100%
Afghanistan
1 vote
100%
Mariana Islands
1 vote
100%
Norway
1 vote
100%
Saudi Arabia
1 vote
100%
Bosnia and Herzegovina
1 vote
100%