Would you rather use (By CDefense7  5 years ago)

Votes by gender

Guys
427 votes
46.8%
53.2%
Girls
158 votes
37.3%
62.7%
Unknowns
3,672 votes
51.63%
48.37%

Votes by country map view

United States
2,400 votes
51%
49%
United Kingdom
356 votes
66%
34%
Australia
285 votes
55%
45%
Canada
226 votes
50%
50%
Spain
109 votes
39%
61%
Netherlands
58 votes
55%
45%
Unknown
46 votes
43%
57%
Germany
45 votes
33%
67%
New Zealand
36 votes
47%
53%
Sweden
35 votes
57%
43%
Mexico
31 votes
52%
48%
Argentina
31 votes
52%
48%
Norway
26 votes
65%
35%
United Arab Emirates
23 votes
57%
43%
Colombia
22 votes
32%
68%
Finland
21 votes
29%
71%
South Africa
21 votes
48%
52%
Ireland
20 votes
35%
65%
India
19 votes
37%
63%
France
18 votes
61%
39%
Philippines
17 votes
47%
53%
Austria
15 votes
40%
60%
Indonesia
15 votes
53%
47%
Romania
13 votes
23%
77%
Portugal
13 votes
31%
69%
Singapore
13 votes
54%
46%
Bulgaria
12 votes
33%
67%
Croatia
12 votes
92%
8
Denmark
11 votes
36%
64%
Malaysia
11 votes
36%
64%
Saudi Arabia
10 votes
50%
50%
Greece
10 votes
50%
50%
Hong Kong
10 votes
20%
80%
Hungary
9 votes
67%
33%
Brazil
9 votes
22%
78%
Italy
9 votes
33%
67%
Belgium
9 votes
56%
44%
Venezuela
8 votes
38%
62%
Czech Republic
7 votes
57%
43%
Chile
7 votes
29%
71%
Peru
7 votes
29%
71%
Estonia
6 votes
50%
50%
Lebanon
6 votes
67%
33%
Kuwait
6 votes
67%
33%
Japan
6 votes
100%
Israel
6 votes
33%
67%
Switzerland
6 votes
50%
50%
Vietnam
6 votes
100%
Jamaica
5 votes
20%
80%
Pakistan
5 votes
20%
80%
Turkey
5 votes
40%
60%
Europe
5 votes
40%
60%
Slovakia
5 votes
40%
60%
Kenya
4 votes
25%
75%
Macedonia
4 votes
75%
25%
Serbia
4 votes
75%
25%
Seychelles
4 votes
50%
50%
Anonymous Proxy
3 votes
67%
33%
Panama
3 votes
67%
33%
China
3 votes
100%
Costa Rica
3 votes
100%
Bangladesh
3 votes
100%
Russia
3 votes
33%
67%
Unknown
3 votes
100%
Suriname
3 votes
33%
67%
Puerto Rico
3 votes
67%
33%
Uruguay
3 votes
67%
33%
Latvia
2 votes
100%
Cyprus
2 votes
50%
50%
Honduras
2 votes
100%
Poland
2 votes
50%
50%
Isle of Man
2 votes
100%
Ecuador
2 votes
50%
50%
Mauritius
2 votes
50%
50%
Russian Federation
2 votes
100%
Qatar
2 votes
100%
Paraguay
2 votes
50%
50%
Bahamas
2 votes
100%
Bermuda
2 votes
100%
Luxembourg
2 votes
100%
Republic of Lithuania
2 votes
50%
50%
Thailand
2 votes
50%
50%
Slovenia
2 votes
100%
Iran
2 votes
50%
50%
Dominican Republic
2 votes
100%
Republic of Korea
2 votes
50%
50%
Fiji
2 votes
50%
50%
Morocco
1 vote
100%
Guadeloupe
1 vote
100%
Bahrain
1 vote
100%
Ukraine
1 vote
100%
Palestinian Territory
1 vote
100%
Sri Lanka
1 vote
100%
Guernsey
1 vote
100%
Senegal
1 vote
100%
Bosnia and Herzegovina
1 vote
100%
Guam
1 vote
100%
Azerbaijan
1 vote
100%
Jordan
1 vote
100%
Brunei Darussalam
1 vote
100%
Armenia
1 vote
100%
Faroe Islands
1 vote
100%
Nicaragua
1 vote
100%
Iceland
1 vote
100%
Trinidad and Tobago
1 vote
100%
Montenegro
1 vote
100%
Ethiopia
1 vote
100%
Algeria
1 vote
100%
Barbados
1 vote
100%
Cambodia
1 vote
100%
Tunisia
1 vote
100%
Greenland
1 vote
100%
Guatemala
1 vote
100%
Zambia
1 vote
100%
Georgia
1 vote
100%
Uzbekistan
1 vote
100%
Taiwan
1 vote
100%
Jersey
1 vote
100%
Oman
1 vote
100%
Tanzania
1 vote
100%
Réunion
1 vote
100%
Egypt
1 vote
100%