Who would you rather listen to? (By Neoxkais Bronze MedalBlue Star 6 years ago)

Votes by gender

Guys
202 votes
7.4
92.6%
Girls
167 votes
16.8%
83.2%
Unknowns
2,415 votes
11.97
88.03%

Votes by country map view

United States
1,630 votes
11
89%
United Kingdom
218 votes
15%
85%
Australia
142 votes
16%
84%
Canada
116 votes
11
89%
Spain
61 votes
8
92%
Unknown
45 votes
2
98%
Netherlands
34 votes
21%
79%
Germany
33 votes
18%
82%
Argentina
33 votes
6
94%
Sweden
28 votes
14%
86%
Mexico
25 votes
4
96%
New Zealand
23 votes
9
91%
France
19 votes
11
89%
Finland
17 votes
12
88%
Denmark
17 votes
6
94%
Philippines
17 votes
18%
82%
Norway
15 votes
27%
73%
Colombia
14 votes
7
93%
South Africa
14 votes
7
93%
Ireland
14 votes
29%
71%
Greece
13 votes
15%
85%
United Arab Emirates
11 votes
9
91%
Bulgaria
10 votes
100%
Malaysia
9 votes
11
89%
Austria
8 votes
100%
Romania
8 votes
13
87%
Portugal
8 votes
13
87%
India
7 votes
43%
57%
Singapore
7 votes
14%
86%
Brazil
7 votes
29%
71%
Indonesia
7 votes
100%
Venezuela
6 votes
100%
Chile
6 votes
17%
83%
Israel
5 votes
100%
Switzerland
5 votes
20%
80%
Italy
5 votes
40%
60%
Croatia
4 votes
100%
Turkey
4 votes
100%
Kuwait
4 votes
25%
75%
China
4 votes
25%
75%
Saudi Arabia
4 votes
100%
Bahrain
4 votes
75%
25%
Hong Kong
4 votes
100%
Belgium
4 votes
100%
Ecuador
4 votes
100%
Bolivia
4 votes
100%
Peru
4 votes
25%
75%
Estonia
3 votes
100%
Puerto Rico
3 votes
100%
Macedonia
3 votes
33%
67%
Latvia
3 votes
33%
67%
Iceland
3 votes
100%
Panama
3 votes
100%
Czech Republic
3 votes
100%
Japan
3 votes
100%
Egypt
3 votes
100%
Bahamas
3 votes
100%
Qatar
3 votes
100%
Hungary
3 votes
100%
Dominican Republic
3 votes
100%
Palestinian Territory
2 votes
100%
Luxembourg
2 votes
100%
Pakistan
2 votes
50%
50%
South Korea
2 votes
50%
50%
Lithuania
2 votes
100%
Mariana Islands
2 votes
100%
Kenya
2 votes
100%
Thailand
2 votes
50%
50%
Serbia
2 votes
100%
Costa Rica
2 votes
50%
50%
Bosnia and Herzegovina
2 votes
100%
Trinidad and Tobago
2 votes
50%
50%
Slovakia
2 votes
50%
50%
Morocco
1 vote
100%
Gibraltar
1 vote
100%
Slovenia
1 vote
100%
Yemen
1 vote
100%
Iran, Islamic Republic of
1 vote
100%
Poland
1 vote
100%
Anonymous Proxy
1 vote
100%
Russian Federation
1 vote
100%
Albania
1 vote
100%
Georgia
1 vote
100%
Bermuda
1 vote
100%
Jersey
1 vote
100%
Europe
1 vote
100%
Seychelles
1 vote
100%
Honduras
1 vote
100%
Algeria
1 vote
100%
Paraguay
1 vote
100%
Lebanon
1 vote
100%
Suriname
1 vote
100%
Republic of Korea
1 vote
100%
Uruguay
1 vote
100%
Nicaragua
1 vote
100%
Guatemala
1 vote
100%
Vietnam
1 vote
100%
Mauritius
1 vote
100%
Nepal
1 vote
100%
Ethiopia
1 vote
100%
Haiti
1 vote
100%
Iraq
1 vote
100%
Maldives
1 vote
100%
Aruba
1 vote
100%
Guam
1 vote
100%
Uzbekistan
1 vote
100%
Barbados
1 vote
100%
Mozambique
1 vote
100%
Syria
1 vote
100%
Azerbaijan
1 vote
100%