Would you rather own... (By dciguy01 Bronze Medal 4 years ago)

OR
1,504 votes
33 comments

Votes by gender

Guys
203 votes
42.4%
57.6%
Girls
102 votes
44.1%
55.9%
Unknowns
1,199 votes
44.79%
55.21%

Votes by country map view

United States
910 votes
41%
59%
United Kingdom
134 votes
34%
66%
Australia
118 votes
48%
52%
Canada
84 votes
48%
52%
Unknown
32 votes
44%
56%
Netherlands
19 votes
84%
16%
New Zealand
13 votes
46%
54%
Sweden
12 votes
67%
33%
Germany
12 votes
58%
42%
Ireland
8 votes
50%
50%
Croatia
7 votes
57%
43%
Norway
7 votes
86%
14
Austria
6 votes
67%
33%
France
6 votes
83%
17%
Finland
5 votes
80%
20%
Switzerland
5 votes
80%
20%
Italy
5 votes
80%
20%
Belgium
5 votes
60%
40%
Philippines
5 votes
60%
40%
Mexico
4 votes
100%
Singapore
4 votes
25%
75%
Malaysia
4 votes
50%
50%
Hungary
4 votes
25%
75%
Denmark
4 votes
50%
50%
Hong Kong
4 votes
50%
50%
South Africa
4 votes
25%
75%
Greece
3 votes
67%
33%
Spain
3 votes
100%
Europe
3 votes
67%
33%
Seychelles
3 votes
67%
33%
Unknown
3 votes
67%
33%
Saudi Arabia
3 votes
67%
33%
Romania
3 votes
33%
67%
Lebanon
3 votes
67%
33%
Kuwait
3 votes
100%
Serbia
3 votes
33%
67%
China
3 votes
67%
33%
United Arab Emirates
2 votes
100%
Colombia
2 votes
100%
Russia
2 votes
100%
Vietnam
2 votes
100%
Bulgaria
2 votes
100%
Kenya
2 votes
50%
50%
Isle of Man
2 votes
100%
India
2 votes
50%
50%
Macedonia
2 votes
100%
Montenegro
1 vote
100%
Bahamas
1 vote
100%
Iran
1 vote
100%
Montserrat
1 vote
100%
Slovakia
1 vote
100%
Trinidad and Tobago
1 vote
100%
Egypt
1 vote
100%
Suriname
1 vote
100%
Slovenia
1 vote
100%
Cyprus
1 vote
100%
Portugal
1 vote
100%
Thailand
1 vote
100%
Estonia
1 vote
100%
Latvia
1 vote
100%
Bermuda
1 vote
100%
Panama
1 vote
100%
Ecuador
1 vote
100%
Israel
1 vote
100%
Guernsey
1 vote
100%
Indonesia
1 vote
100%
Japan
1 vote
100%
Jamaica
1 vote
100%
Senegal
1 vote
100%
Brazil
1 vote
100%
Turkey
1 vote
100%
Paraguay
1 vote
100%
Sri Lanka
1 vote
100%
Taiwan
1 vote
100%
Puerto Rico
1 vote
100%
Costa Rica
1 vote
100%