Which do you prefer? (girls only) (By wearesc20  2 years ago)

OR
268 votes
8 comments

Votes by gender

Guys
67 votes
25.4%
74.6%
Girls
71 votes
23.9%
76.1%
Unknowns
130 votes
20.77%
79.23%

Votes by country map view

United States
192 votes
24%
76%
Australia
16 votes
25%
75%
United Kingdom
10 votes
10
90%
Canada
9 votes
11
89%
Unknown
5 votes
20%
80%
Netherlands
4 votes
100%
India
3 votes
100%
New Zealand
2 votes
100%
Mexico
2 votes
50%
50%
Sweden
2 votes
100%
Norway
2 votes
100%
Germany
2 votes
100%
Lithuania
2 votes
50%
50%
China
1 vote
100%
Panama
1 vote
100%
Saudi Arabia
1 vote
100%
Azerbaijan
1 vote
100%
Bahrain
1 vote
100%
Singapore
1 vote
100%
France
1 vote
100%
Austria
1 vote
100%
Ireland
1 vote
100%
Bahamas
1 vote
100%
Italy
1 vote
100%
Denmark
1 vote
100%
Croatia
1 vote
100%
Japan
1 vote
100%
Switzerland
1 vote
100%
Greece
1 vote
100%