Which do you prefer? (girls only) (By wearesc20  3 years ago)

OR
282 votes
9 comments

Votes by gender

Guys
69 votes
26.1%
73.9%
Girls
74 votes
23%
77%
Unknowns
139 votes
22.3%
77.7%

Votes by country map view

United States
199 votes
24%
76%
Australia
17 votes
24%
76%
United Kingdom
11 votes
18%
82%
Canada
10 votes
20%
80%
Unknown
7 votes
29%
71%
Netherlands
4 votes
100%
Norway
4 votes
100%
India
3 votes
100%
Germany
2 votes
100%
Mexico
2 votes
50%
50%
New Zealand
2 votes
100%
Lithuania
2 votes
50%
50%
Sweden
2 votes
100%
Azerbaijan
1 vote
100%
Saudi Arabia
1 vote
100%
China
1 vote
100%
Bahrain
1 vote
100%
Panama
1 vote
100%
Singapore
1 vote
100%
France
1 vote
100%
Austria
1 vote
100%
Ireland
1 vote
100%
Bahamas
1 vote
100%
Italy
1 vote
100%
Denmark
1 vote
100%
Croatia
1 vote
100%
Japan
1 vote
100%
Switzerland
1 vote
100%
Greece
1 vote
100%