What would you do (By PEKY  5 years ago)

Votes by gender

Guys
98 votes
42.9%
57.1%
Girls
73 votes
26%
74%
Unknowns
560 votes
37.32%
62.68%

Votes by country map view

United States
466 votes
37%
63%
United Kingdom
50 votes
34%
66%
Canada
47 votes
38%
62%
Australia
45 votes
31%
69%
Netherlands
11 votes
36%
64%
Germany
9 votes
67%
33%
Norway
7 votes
43%
57%
Unknown
7 votes
43%
57%
Sweden
6 votes
33%
67%
Austria
5 votes
40%
60%
Denmark
4 votes
25%
75%
Ireland
4 votes
25%
75%
Singapore
4 votes
100%
Costa Rica
3 votes
67%
33%
Philippines
3 votes
33%
67%
Spain
3 votes
33%
67%
South Africa
3 votes
100%
Portugal
3 votes
33%
67%
Macedonia
2 votes
100%
Mexico
2 votes
100%
India
2 votes
100%
United Arab Emirates
2 votes
100%
New Zealand
2 votes
100%
Paraguay
2 votes
50%
50%
Malaysia
2 votes
100%
Bulgaria
2 votes
100%
Romania
2 votes
50%
50%
Indonesia
2 votes
100%
France
2 votes
100%
Finland
2 votes
100%
Bahrain
2 votes
100%
Croatia
2 votes
100%
Nepal
1 vote
100%
Haiti
1 vote
100%
Uzbekistan
1 vote
100%
Kuwait
1 vote
100%
Argentina
1 vote
100%
Latvia
1 vote
100%
Qatar
1 vote
100%
Colombia
1 vote
100%
Trinidad and Tobago
1 vote
100%
Bahamas
1 vote
100%
Belgium
1 vote
100%
Anonymous Proxy
1 vote
100%
Azerbaijan
1 vote
100%
Antigua and Barbuda
1 vote
100%
Estonia
1 vote
100%
Europe
1 vote
100%
Switzerland
1 vote
100%
Oman
1 vote
100%
Venezuela
1 vote
100%
Hungary
1 vote
100%
South Korea
1 vote
100%