Would you rather be sentenced to... (By adelaj  7 years ago)

OR
2,408 votes
16 comments

Votes by gender

Guys
199 votes
43.2%
56.8%
Girls
139 votes
36.7%
63.3%
Unknowns
2,070 votes
39.9%
60.1%

Votes by country map view

United States
1,478 votes
41%
59%
United Kingdom
175 votes
37%
63%
Canada
129 votes
36%
64%
Australia
112 votes
42%
58%
Spain
45 votes
36%
64%
Germany
36 votes
39%
61%
Unknown
35 votes
63%
37%
Netherlands
29 votes
31%
69%
Mexico
25 votes
36%
64%
Norway
21 votes
33%
67%
Sweden
20 votes
20%
80%
Finland
17 votes
12
88%
France
15 votes
47%
53%
Ireland
15 votes
47%
53%
Philippines
13 votes
23%
77%
Argentina
12 votes
33%
67%
Italy
11 votes
27%
73%
New Zealand
10 votes
30%
70%
South Africa
10 votes
30%
70%
Singapore
9 votes
44%
56%
Romania
9 votes
22%
78%
Belgium
9 votes
44%
56%
Denmark
8 votes
100%
Portugal
7 votes
43%
57%
Turkey
7 votes
57%
43%
United Arab Emirates
6 votes
17%
83%
Malaysia
6 votes
33%
67%
India
6 votes
50%
50%
Brazil
6 votes
67%
33%
China
6 votes
33%
67%
Austria
5 votes
60%
40%
Bulgaria
5 votes
100%
Colombia
4 votes
100%
Israel
4 votes
25%
75%
Europe
4 votes
25%
75%
Croatia
3 votes
33%
67%
Lebanon
3 votes
100%
Slovenia
3 votes
67%
33%
Saudi Arabia
3 votes
100%
Bosnia and Herzegovina
3 votes
100%
Indonesia
3 votes
33%
67%
Hungary
2 votes
50%
50%
Czech Republic
2 votes
50%
50%
Japan
2 votes
50%
50%
Iceland
2 votes
100%
Slovakia
2 votes
100%
Chile
2 votes
50%
50%
Iran
2 votes
100%
Vietnam
2 votes
50%
50%
Poland
2 votes
50%
50%
Switzerland
2 votes
100%
Greece
2 votes
100%
Latvia
2 votes
100%
Thailand
2 votes
50%
50%
Republic of Lithuania
2 votes
100%
Uruguay
2 votes
100%
Kuwait
2 votes
100%
Pakistan
2 votes
50%
50%
Azerbaijan
2 votes
100%
Serbia
2 votes
100%
Egypt
2 votes
50%
50%
Hong Kong
2 votes
50%
50%
Bahrain
1 vote
100%
Honduras
1 vote
100%
Suriname
1 vote
100%
Myanmar [Burma]
1 vote
100%
Iraq
1 vote
100%
Ecuador
1 vote
100%
Costa Rica
1 vote
100%
Trinidad and Tobago
1 vote
100%
Albania
1 vote
100%
Unknown
1 vote
100%
Paraguay
1 vote
100%
Bolivia
1 vote
100%
Kenya
1 vote
100%
Peru
1 vote
100%
Republic of Korea
1 vote
100%
Georgia
1 vote
100%
Isle of Man
1 vote
100%
Mauritius
1 vote
100%
Morocco
1 vote
100%
Macedonia
1 vote
100%
Russian Federation
1 vote
100%
Panama
1 vote
100%
Saint Martin
1 vote
100%
Maldives
1 vote
100%
Tunisia
1 vote
100%
Aland Islands
1 vote
100%
Lithuania
1 vote
100%
Estonia
1 vote
100%
Cyprus
1 vote
100%
Malta
1 vote
100%
Mongolia
1 vote
100%