What is harder? (By kikotuga811 MaleSilver Trophy 6 years ago)

Votes by gender

Guys
66 votes
69.7%
30.3%
Girls
43 votes
48.8%
51.2%
Unknowns
1,479 votes
69.57%
30.43%

Votes by country map view

United States
968 votes
70%
30%
United Kingdom
237 votes
70%
30%
Australia
113 votes
65%
35%
Canada
89 votes
74%
26%
Ireland
17 votes
47%
53%
Unknown
16 votes
63%
37%
New Zealand
12 votes
75%
25%
Portugal
7 votes
57%
43%
Singapore
6 votes
50%
50%
Spain
6 votes
83%
17%
Germany
5 votes
80%
20%
Netherlands
5 votes
20%
80%
United Arab Emirates
5 votes
80%
20%
Philippines
5 votes
20%
80%
Egypt
5 votes
80%
20%
Malaysia
4 votes
75%
25%
India
4 votes
100%
Belgium
4 votes
100%
Saudi Arabia
3 votes
100%
Greece
3 votes
33%
67%
South Africa
3 votes
67%
33%
Trinidad and Tobago
3 votes
33%
67%
Czech Republic
2 votes
100%
Hashemite Kingdom of Jordan
2 votes
100%
Macedonia
2 votes
50%
50%
Austria
2 votes
100%
Denmark
2 votes
50%
50%
Hungary
2 votes
100%
Brazil
2 votes
50%
50%
Switzerland
2 votes
50%
50%
Kuwait
2 votes
100%
Russia
2 votes
50%
50%
Italy
2 votes
50%
50%
Sweden
2 votes
50%
50%
Europe
2 votes
100%
Mexico
2 votes
100%
Lebanon
2 votes
50%
50%
Argentina
2 votes
50%
50%
Norway
2 votes
100%
Bulgaria
2 votes
100%
Namibia
1 vote
100%
Indonesia
1 vote
100%
Antigua and Barbuda
1 vote
100%
Oman
1 vote
100%
Jersey
1 vote
100%
Poland
1 vote
100%
Bosnia and Herzegovina
1 vote
100%
Turkey
1 vote
100%
Puerto Rico
1 vote
100%
Belize
1 vote
100%
Qatar
1 vote
100%
Thailand
1 vote
100%
Finland
1 vote
100%
Pakistan
1 vote
100%
Bahamas
1 vote
100%
Ukraine
1 vote
100%
Mauritius
1 vote
100%
Chile
1 vote
100%
Azerbaijan
1 vote
100%
Anonymous Proxy
1 vote
100%
Japan
1 vote
100%
Tanzania
1 vote
100%