Would you rather (By wolfzp MaleGold MedalGold TrophySuper StarGold Crown 6 years ago)

Votes by gender

Guys
67 votes
70.1%
29.9%
Girls
40 votes
57.5%
42.5%
Unknowns
1,002 votes
50.3%
49.7%

Votes by country map view

United States
455 votes
62%
38%
United Kingdom
103 votes
46%
54%
Australia
87 votes
57%
43%
Canada
52 votes
62%
38%
India
34 votes
21%
79%
Germany
17 votes
41%
59%
United Arab Emirates
17 votes
24%
76%
Netherlands
16 votes
56%
44%
Italy
13 votes
23%
77%
Czechia
12 votes
100%
New Zealand
11 votes
45%
55%
Pakistan
11 votes
18%
82%
Unknown
10 votes
70%
30%
Spain
10 votes
30%
70%
Ireland
9 votes
44%
56%
France
9 votes
78%
22%
Greece
9 votes
33%
67%
Saudi Arabia
9 votes
56%
44%
Czech Republic
8 votes
25%
75%
Singapore
8 votes
13
87%
Portugal
7 votes
29%
71%
Romania
7 votes
29%
71%
Croatia
7 votes
29%
71%
Norway
7 votes
43%
57%
Indonesia
7 votes
43%
57%
Brazil
6 votes
33%
67%
Argentina
6 votes
50%
50%
Turkey
6 votes
100%
Belgium
6 votes
33%
67%
Bulgaria
6 votes
33%
67%
South Africa
6 votes
83%
17%
Albania
5 votes
60%
40%
Finland
5 votes
60%
40%
Serbia
5 votes
20%
80%
Philippines
5 votes
20%
80%
Switzerland
4 votes
75%
25%
Estonia
4 votes
100%
Hong Kong
4 votes
50%
50%
Slovakia
4 votes
100%
Austria
4 votes
50%
50%
Malaysia
4 votes
100%
Denmark
4 votes
75%
25%
Mexico
4 votes
25%
75%
Iraq
4 votes
50%
50%
Egypt
3 votes
33%
67%
Georgia
3 votes
33%
67%
Japan
3 votes
100%
Poland
3 votes
67%
33%
Chile
3 votes
100%
Puerto Rico
3 votes
67%
33%
Latvia
3 votes
67%
33%
Bahrain
3 votes
100%
Sweden
3 votes
67%
33%
Vietnam
2 votes
100%
Sri Lanka
2 votes
100%
Lebanon
2 votes
50%
50%
Ukraine
2 votes
100%
Dominican Republic
2 votes
100%
Bosnia and Herzegovina
2 votes
100%
Hungary
2 votes
100%
Nepal
2 votes
100%
Kuwait
2 votes
50%
50%
Trinidad and Tobago
2 votes
100%
China
1 vote
100%
Qatar
1 vote
100%
Cyprus
1 vote
100%
Slovenia
1 vote
100%
Macedonia
1 vote
100%
Cambodia
1 vote
100%
Azerbaijan
1 vote
100%
Republic of Korea
1 vote
100%
Republic of Lithuania
1 vote
100%
Morocco
1 vote
100%
Mauritius
1 vote
100%
Montenegro
1 vote
100%
Bangladesh
1 vote
100%
Macao
1 vote
100%
Anonymous Proxy
1 vote
100%
Honduras
1 vote
100%
Europe
1 vote
100%
Kenya
1 vote
100%
Jersey
1 vote
100%
Hashemite Kingdom of Jordan
1 vote
100%
Bahamas
1 vote
100%
Palestine
1 vote
100%
Colombia
1 vote
100%
Saint Lucia
1 vote
100%
Thailand
1 vote
100%